English|فارسي| سایت اصلی دانشگاه      امروز: دوشنبه ٠١ مرداد ١٤٠٣
 • اجتماع بزرگ دانشگاهیان علوم پزشکی و کادر بهداشت و درمان در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و حمایت از مردم مظلوم و مقتدر غزه
  اجتماع بزرگ دانشگاهیان علوم پزشکی و کادر بهداشت و درمان در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و حمایت از مردم مظلوم و مقتدر غزه

 • حضور دکتر مهران میرزائی مشاور ریاست دانشگاه و مدیر بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه در میز ارتباطات مردمی در شهرستان میرآباد مورخ 1402/08/11 به حضور به عمل آمد.
  حضور دکتر مهران میرزائی مشاور ریاست دانشگاه و مدیر بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه در میز ارتباطات مردمی در شهرستان میرآباد مورخ 1402/08/11 به حضور به عمل آمد.

 • با کمال مسرت ، انتصاب شایسته جناب آقای دکتر مهران میرزائی به عنوان سرپرست محترم بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه تبریک می گویم. امید است در سایه توجهات الهی ، با توانی مضاعف که برخاسته از سوابق ارزشمندتان در عرصه های گوناگونی مدیریتی و اجرایی است، در انجام امور محوله موفق و منشا اثر باشید.
  با کمال مسرت ، انتصاب شایسته جناب آقای دکتر مهران میرزائی به عنوان سرپرست محترم بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه تبریک می گویم. امید است در سایه توجهات الهی ، با توانی مضاعف که برخاسته از سوابق ارزشمندتان در عرصه های گوناگونی مدیریتی و اجرایی است، در انجام امور محوله موفق و منشا اثر باشید.

 • بررسی و بازدید از شبکه بهداشت و درمان شهرستان سلماس ، مدیریت بازرسی ،ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه مورخ 1402/05/02 الی 1402/05/03
  بررسی و بازدید از شبکه بهداشت و درمان شهرستان سلماس ، مدیریت بازرسی ،ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه مورخ 1402/05/02 الی 1402/05/03

 • در جلسه ای در مورخ 1402/04/14 روز چهارشنبه مدیریت بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشکاه بر اساس هماهنگی های به عمل آمده دکتر فتاحی،جناب آقای علی خدایاری را بعنوان جانشین دکتر فتاحی منصوب شد .
  در جلسه ای در مورخ 1402/04/14 روز چهارشنبه مدیریت بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشکاه بر اساس هماهنگی های به عمل آمده دکتر فتاحی،جناب آقای علی خدایاری را بعنوان جانشین دکتر فتاحی منصوب شد .

 • اجتماع بزرگ دانشگاهیان علوم پزشکی و کادر بهداشت و درمان در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و حمایت از مردم مظلوم و مقتدر غزه
  اجتماع بزرگ دانشگاهیان علوم پزشکی و کادر بهداشت و درمان در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و حمایت از مردم مظلوم و مقتدر غزه
  اجتماع بزرگ دانشگاهیان علوم پزشکی و کادر بهداشت و درمان در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و حمایت از مردم مظلوم و مقتدر غزه
   ١٠:٥٨ - 1402/08/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
  حضور دکتر مهران میرزائی مشاور ریاست دانشگاه و مدیر بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه در میز ارتباطات مردمی در شهرستان میرآباد مورخ 1402/08/11 به حضور به عمل آمد.
  حضور دکتر مهران میرزائی مشاور ریاست دانشگاه و مدیر بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه در میز ارتباطات مردمی در شهرستان میرآباد مورخ 1402/08/11 به حضور به عمل آمد.
  حضور دکتر مهران میرزائی مشاور ریاست دانشگاه و مدیر بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه در میز ارتباطات مردمی در شهرستان میرآباد مورخ 1402/08/11 به حضور به عمل آمد.
   ١٣:١٣ - 1402/08/13 - نظرات : ٠متن کامل >>
  با کمال مسرت ، انتصاب شایسته جناب آقای مهران میرزائی به عنوان سرپرست محترم بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه تبریک می گویم.
  با کمال مسرت ، انتصاب شایسته جناب آقای دکتر مهران میرزائی به عنوان سرپرست محترم بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه تبریک می گویم. امید است در سایه توجهات الهی ، با توانی مضاعف که برخاسته از سوابق ارزشمندتان در عرصه های گوناگونی مدیریتی و اجرایی است، در انجام امور محوله موفق و منشا اثر باشید.
  با کمال مسرت ، انتصاب شایسته جناب آقای دکتر مهران میرزائی به عنوان سرپرست محترم بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه تبریک می گویم. امید است در سایه توجهات الهی ، با توانی مضاعف که برخاسته از سوابق ارزشمندتان در عرصه های گوناگونی مدیریتی و اجرایی است، در انجام امور محوله موفق و منشا اثر باشید.
   ١٢:٤٧ - 1402/08/13 - نظرات : ٠متن کامل >>
  بررسی و بازدید از شبکه بهداشت و درمان شهرستان سلماس ، مدیریت بازرسی ،ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه مورخ 1402/05/02 الی 1402/05/03
  بررسی و بازدید از شبکه بهداشت و درمان شهرستان سلماس ، مدیریت بازرسی ،ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه مورخ 1402/05/02 الی 1402/05/03
  بررسی و بازدید از شبکه بهداشت و درمان شهرستان سلماس ، مدیریت بازرسی ،ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه مورخ 1402/05/02 الی 1402/05/03
   ٠٨:٤٢ - 1402/05/14 - نظرات : ٠متن کامل >>
  در جلسه ای در مورخ 1402/04/14 روز چهارشنبه مدیریت بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشکاه بر اساس هماهنگی های به عمل آمده دکتر فتاحی،جناب آقای علی خدایاری را بعنوان جانشین دکتر فتاحی منصوب شد .
  در جلسه ای در مورخ 1402/04/14 روز چهارشنبه مدیریت بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشکاه بر اساس هماهنگی های به عمل آمده دکتر فتاحی،جناب آقای علی خدایاری را بعنوان جانشین دکتر فتاحی منصوب شد .
  در جلسه ای در مورخ 1402/04/14 روز چهارشنبه مدیریت بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشکاه بر اساس هماهنگی های به عمل آمده دکتر فتاحی،جناب آقای علی خدایاری را بعنوان جانشین دکتر فتاحی منصوب شد .
   ١٢:٢٧ - 1402/04/21 - نظرات : ٠متن کامل >>