پورتال اساتید دانشگاه
کتابخانه دیجیتال دانشگاه
کتابخانه مرکزی دانشگاه
پست الکترونیک دانشگاه
سامانه تغییر رمز عبور اینترنت
سامانه همآوا
سیستم رزرو غذا
سامانه تحقیقاتی پژوهشیار
پایگاه پژوهش های سلامت کشور
پایگاه پژوهش های سلامت دانشگاه
ثبت مقالات چاپ شده
سامانه توانمندسازی اساتید
نظام نوین اطلاعات پژوهش‌های پزشکی ایران (نوپا)
جشنواره آموزشی شهید مطهری
سامانه ارزشیابی اساتید
سامانه علم سنجی اعضای هیأت علمی
مجموعه محتوای آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی هوشمند
فرم نظرسنجی اعضای هیئت علمی دانشگاه