فرم نظرسنجی دانشجویان

توجه: لطفاً در هنگام تکمیل فرم به موارد زیر توجه فرمایید:
  • ورود اطلاعات برای موراد * دار الزامی می باشد.
  • دانشجوی گرامی؛ به منظور بهبود ارائه خدمات به شما عزیزان، آگاهی از توانمندی ها و کاستی های دانشگاه در ابعاد مختلف از دیدگاه شما می تواند در رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت بسیار مفید و مثمرثمر باشد. ضمن تشکر، خواهشمند است پرسشنامه را با دقت نظر تکمیل بفرمایید. پیشاپیش از همکاری شما سپاسگزاریم.

رضایت از ماهیت کار

از توانمندی علمی- آموزشی اساتید رضایت دارم : بسیار زیاد          زیاد          متوسط          کم          بسیار کم
از آموزش مجازی ارائه شده توسط اساتید رضایت دارم : بسیار زیاد          زیاد          متوسط          کم          بسیار کم
اساتید از شیوه های مناسب تدریس استفاده می نمایند : بسیار زیاد          زیاد          متوسط          کم          بسیار کم
تناسب بین دروس نظری و عملی برنامه درسی گروه وجود دارد : بسیار زیاد          زیاد          متوسط          کم          بسیار کم
دروس پایه مفید و کاربردی است : بسیار زیاد          زیاد          متوسط          کم          بسیار کم
دروس تخصصی مفید و کاربردی است : بسیار زیاد          زیاد          متوسط          کم          بسیار کم
فضاهای آموزشی و کلاس های درس دانشگاه از نظر فضای فیزیکی، نور، رنگ، تجهیزات، نظافت و غیره مناسب است : بسیار زیاد          زیاد          متوسط          کم          بسیار کم
فضاهای آموزشی و کلاس های درس دانشگاه با تعداد دانشجویان متناسب است : بسیار زیاد          زیاد          متوسط          کم          بسیار کم
مراکز، تجهیزات و تکنولوژی آموزشی تخصصی در محیط های آموزشی برای فراگیران فراهم است : بسیار زیاد          زیاد          متوسط          کم          بسیار کم
از کیفیت ارائه کارآموزی و کارورزی در دانشگاه رضایت دارم : بسیار زیاد          زیاد          متوسط          کم          بسیار کم
بازخورد و تاثیر نتایج ارزشیابی کیفیت تدریس اساتید در جهت بهبود کیفیت آموزشی مناسب است : بسیار زیاد          زیاد          متوسط          کم          بسیار کم
بستر آموزش مجازی در دانشگاه فراهم است : بسیار زیاد          زیاد          متوسط          کم          بسیار کم
نظم و انضباط آموزشی رعایت می گردد : بسیار زیاد          زیاد          متوسط          کم          بسیار کم
امکانات انجام پروژه های تحقیقاتی در دانشگاه برایم فراهم است : بسیار زیاد          زیاد          متوسط          کم          بسیار کم
امکانات و خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه (کتب، مجلات، امانات، کتب مرجع، پایگاههای اطلاعاتی، جستجوی رایانه ای و ...) مناسب است : بسیار زیاد          زیاد          متوسط          کم          بسیار کم

رضایت از روابط انسانی و اجتماعی

رفتار اساتید با دانشجویان مناسب است : بسیار زیاد          زیاد          متوسط          کم          بسیار کم
نحوه پاسخگویی و رفتار مدیران ارشد و مسئولین دانشگاه با دانشجویان مناسب است : بسیار زیاد          زیاد          متوسط          کم          بسیار کم
رفتار و برخورد کارشناسان دانشگاه با دانشجویان مناسب است : بسیار زیاد          زیاد          متوسط          کم          بسیار کم
نحوه برخورد و هدایت مدیر گروه آموزشی مناسب است : بسیار زیاد          زیاد          متوسط          کم          بسیار کم
رفتار و برخورد کارکنان خدماتی و پشتیبانی با دانشجویان مناسب است : بسیار زیاد          زیاد          متوسط          کم          بسیار کم
رفتار و برخورد انتظامات دانشگاه با دانشجویان مناسب است : بسیار زیاد          زیاد          متوسط          کم          بسیار کم
فضای عمومی دانشگاه از نظر پرورش فضیلت ها و منزلت های انسانی مناسب است : بسیار زیاد          زیاد          متوسط          کم          بسیار کم

رضایت از خدمات

کیفیت خدمات آموزشی در اداره آموزش (ثبت نام، انتخاب واحد، حذف و اضافه، اعلام نمرات، مشکلات آموزشی و غیره) مناسب است : بسیار زیاد          زیاد          متوسط          کم          بسیار کم
کیفیت خدمات در اداره امور دانشجویی (وام دانشجویی، نظارت بر خوابگاه ها، تغذیه، مشاوره و غیره) مناسب است : بسیار زیاد          زیاد          متوسط          کم          بسیار کم
وضعیت خوابگاه مناسب است : بسیار زیاد          زیاد          متوسط          کم          بسیار کم
کیفیت غذا و خدمات واحد تغذیه و غذاخوری دانشگاه مناسب است : بسیار زیاد          زیاد          متوسط          کم          بسیار کم
خدمات مشاوره ای پزشکی و درمانی مناسب است : بسیار زیاد          زیاد          متوسط          کم          بسیار کم
برنامه های فرهنگی دانشگاه (برگزاری اردوها، بازدیدها، همایش ها، مسابقات، مراسم ملی و مذهبی) مناسب است : بسیار زیاد          زیاد          متوسط          کم          بسیار کم
حمایت دانشگاه از فعالیت تشکل ها، کانون های فرهنگی و هنری، انجمن های علمی، نشریات دانشجویی و نشریات دانشجویی و غیره مناسب است : بسیار زیاد          زیاد          متوسط          کم          بسیار کم
نظافت، بهداشت، گرمایش و سرمایش مکان های مختلف دانشگاه مناسب است : بسیار زیاد          زیاد          متوسط          کم          بسیار کم
زیبایی و فضای سبز دانشگاه مناسب است : بسیار زیاد          زیاد          متوسط          کم          بسیار کم
پیشنهادات و انتقادات سازنده خود را در چند سطر مرقوم بفرمایید :