پیام ها :

دومین جلسه هم اندیشی شورای راهبری دانشگاه با حضور اعضای شورای راهبری دانشگاه ، در محل سالن اندیشه مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی روز یکشنبه 12 شهریور ماه سال جاری تشکیل گردید. دراین جلسه که با حضور آقای دکتر محمودلو معاون محترم آموزش دانشگاه، سرکار خانم دکتر قلی زاده مدیر محترم مرکز مطالعات دانشگاه، دکتر احسان ریخته گر معاون محترم بهداشتی دانشگاه ...

به استحضار مي رساند، كلاسها و كارگاه هاي توانمند سازي علمي، پژوهشي و فرهنگي ويژه دستياران جديدالورود 1402 از اول مهر ماه لغايت چهارم مهر در محل سالن آمفي تئاتر پرديس دانشگاه اروميه واقع در خيابان شهيد بهشتي (دانشكده) برگزار خواهد گرديد. حضور تمامي دستياران جديدالورود در اين كارگاه ها الزامي است و مجوز ثبت پروپوزال پايان نامه و صدور كارت دانشجويي منوط به ارائه گواهي شركت در اين كارگاه ها مي باشد.