English|صفحه اصلی حوزه ریاست| سایت اصلی دانشگاه      امروز: يکشنبه ٠٣ تير ١٤٠٣

 

خانم دکتر جمیله امیرزاده ایرانق

  • سرپرست مشاورت ریاست دانشگاه در امور بانوان

  • استادیار سالمندشناسی

  • گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت

  • مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

  • پژوهشکده تحقیقات بالینی

  • دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

رزومه علمی(CV)

 

شما ره تماس:  31937298-044

شرح وظایف:

1-پیشنهادات لازم به معاونین و مدیران دانشگاه در جهت حمایت از برنامه­ ها در راستای بهبود سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی زنان و کاهش مشکلات آنان.
۲- ارتقای دانش و مهارت‌های ارتباطی دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات علمی با برگزاری کارگاهها و دوره های توانمند سازی.
۳- جلب مشارکت گروهها و اقشار مختلف زنان مانند متخصصین، حوزویان، هنرمندان، ورزشکاران، روستاییان و سایر موارد در فرآیندهای توسعه سلامت.
۴- همکاری در برنامه­ ریزی و اجرای برنامه­ های مرتبط در تأمین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی زنان بر پایه نیازها و اولویت­های منطقه ­ای و هماهنگی و جلب کمک­های برون بخشی در سطح منطقه.
۵- تعـامل و همکاری در راستـای رفع مسائـل و مشکلات زنان بویژه زنان شاغل دانشگاه، زنان سرپرست خانوار، دانشجویان دختـر و ارائـه راه­کارهای عملی جهت رفع مشکلات آنان با جلب مشارکت نهادهای دولتی و غیر دولتی به ویژه خیریه ­ها و نهادهای مردمی.
۶- تصمیم سازی، تعامل و همکاری در اجرای برنامه­ های توانمندسازی زنان در زمینه­ های فرهنگی، علمی، مدیریتی و اجتماعی و گسترش خدمات مشاوره ­ای و توسعه مهارتها متناسب با نیازها و مشکلات سلامت زنان و خانواده در منطقه.
۷- ارتباط مستمر با کارگروه بانوان و خانواده استانداری به منظور مشارکت در برنامه ­ریزی و سیاستگذاری منطقه­ ای و استانی.
۸- شناسایی شکاف ها و فاصله ها در دسترسی عادلانه به منابع، امکانات و فرصت ها در حوزه دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات علمی مراکز آموزشی و پژوهشی.
۹- برنامه ریزی در راستای گسترش پژوهش های مرتبط با حوزه زنان و خانواده.
۱۰- توان افزایی زنان برای ایفای بهینه نقش های چند گانه فردی، خانوادگی، اجتماعی و شغلی.
۱۱- برنامه ریزی به منظور ارتقاء کیفیت زنان دانشگاهی (دانشجویان، اعضای هیات علمی و کارکنان).
۱2- برنامه ریزی به منظور اجرای دوره ها، نشست های تخصصی و کارگاه های آموزشی